Takuu / reklamaatio

Takuuehdot

Tecnovis myöntää 25 vuoden tehdastakuun koskien valmistusvirheitä, poikkeuksena kiukaan piiput joiden tehdastakuu on 10 vuotta koskien valmistusvirheitä. Takuu ei kata piipun väärästä tai ohjeiden vastaisesta asennuksesta tai käytöstä mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. Takuu kattaa vaurioituneiden osien tai osien varaosien toimittamisen veloituksetta.

Takuu ei kata uuden putken tai osan asennusta eikä vaurioituneen putken irrottamista.
Takuu ei kata osia, joita ei ole asennettu sovellettavan lain mukaisesti tai Tecnovisin ohjeiden mukaisesti.
Takuu ei kata myrskyihin, tulviin, äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin tai muihin onnettomuuksiin, kuten tulipaloon, maanjäristyksiin, sotaan, terrorismiin jne. johtuvia vaurioista.

Tecnovis ei vastaa tapauksista, joissa muiden valmistajien osia on liitetty toimittamiimme järjestelmiin

Tavaran saatuaan asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa viipymättä, että toimitettu määrä vastaa sovittua ja että tavara on virheetön. Mikäli tavarassa on virhe, tulee asiakkaan vaatia rahtikirjaan merkintä vahingosta ja ilmoittaa vahingosta savupiippu-valmispiippu.fi verkkokauppaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituksesta.

Jos asiakas laiminlyö jonkin aiemmin tässä kohdassa mainituista velvoitteista, hän menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen ja tavara katsotaan hyväksytyksi.

 Asennus on suoritettava asennusohjeiden mukaisesti viranomaismääräyksiä noudattaen.