Takuu / reklamaatio

Takuuehdot

Tecnovis myöntää 25 vuoden tehdastakuun koskien valmistusvirheitä, poikkeuksena saunan piiput joiden tehdastakuu on 10 vuotta koskien valmistusvirheitä. Takuu ei kata piipun väärästä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuneita vaurioita. 

Tecnovis ei vastaa tapauksista, joissa muiden valmistajien osia on liitetty toimittamiimme järjestelmiin

Tavaran saatuaan asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa viipymättä, että toimitettu määrä vastaa sovittua ja että tavara on virheetön. Mikäli tavarassa on virhe, tulee asiakkaan vaatia rahtikirjaan merkintä vahingosta ja ilmoittaa vahingsota savupiippu-valmispiippu.fi verkkokauppaan viivytyksettä, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa toimituksesta.

Jos asiakas laiminlyö jonkin aiemmin tässä kohdassa mainituista velvoitteista, hän menettää oikeutensa vedota tavaran virheeseen ja tavara katsotaan hyväksytyksi.

 Asennus on suoritettava asennusohjeiden mukaisestin noudattaen viranomaismääräyksiä noudattaen.

 

Takuu ei kata:
* Päältä kuluvat osat, kuten tiivisterenkaat
* Lakka
* Löysä eristys
* Liikkuvat osat, kuten savukaasunpoistoventtiilit, virtauksen säätimet
* Muiden valmistajien materiaalit.
* Takuu kattaa vaurioituneiden osien tai osien varaosien toimittamisen.

Takuu ei kata uuden putken tai osan asennusta eikä vaurioituneen putken irrottamista.
Takuu ei kata osia, joita ei ole asennettu sovellettavan lain mukaisesti tai Tecnovisin ohjeiden mukaisesti.
Takuu ei kata myrskyihin, tulviin, äärimmäisiin ympäristöolosuhteisiin tai muihin onnettomuuksiin, kuten tulipaloon, maanjäristyksiin, sotaan, terrorismiin jne. johtuvia vaurioista.

Rate this page

  • Leave a name and email adress if you wish to be contacted